Güncellendi
İşlem Başarılı !

Bizi tercih Ettiğiniz için Teşekkürler

AjansCode E-Reklamın Avantajları

E-Reklamın Avantajları

Paylaş

E-Reklamın Avantajları
E-Reklamın Avantajları

Reklam Nedir? 

Reklam, kurum ve kuruluşların hedef kitleleri olan tüketicilerine ulaşmak için kullandıkları en etkili araçların başında gelmektedir. Reklam, şirketlerin, kurum ve kuruluşların, organizasyonların vs.. imajlarını yansıtan bir aynadır. Aynı zamanda tüketicilerin hafızalarında her zaman daha güncel kalmalarını sağlayan bir olgudur. Reklamlar, türü, amacı ve uygulama alanı bakımından çok çeşitlilik göstermektedir. 

Reklam Neden Gereklidir? 

Hızla gelişen teknoloji ile birlikte tüketicilerin ihtiyaçları, buna bağlı olarak da talepleri her geçen gün biraz daha çeşitlilik kazanmaktadır. Şirketler, bir yandan bu talebi karşılamaya çalışırken diğer taraftan da pastadan daha büyük dilim koparabilmek için rakipleriyle mücadele etmek zorundadırlar. Böyle bir rekabet ortamında en etkili silah şüphesiz ki etkili, iyi bir şekilde organize edilmiş hızlı bir reklam kampanyasıdır. Artan dünya nüfusuna paralel olarak şirketlerin ürünlerini yeni nesillere ulaştırmalarında reklamı daima bir iletişim aracı olarak kullanmaları kaçınılmaz bir gerçektir. Bu sebeple kendi sektörlerinin devi olan bütün şirketler reklam yapma gereksiniminin daha çok bilincinde olmuşlardır. 

E-Reklamın Avantajları Nelerdir? 

E-reklamın avantajları diğer reklam türleri ile karşılaştırılınca daha iyi anlaşılmaktadır. 
E-reklam diğer reklam seçeneklerine göre hem çok daha ucuzdur hem de çok daha etkilidir. 
E-reklam, reklamlarınızı direkt olarak, zaman kaybetmeden hedef kitlenize ulaştırmanızı sağlar. Böylelikle hem araştırma maaliyetinden kurtulmuş olursunuz hem de zamandan tasarruf etmiş olursunuz. E-reklam ile hedef kitlenize bir tıklama kadar yakınsınız. 

Sizlere sunduğumuz e-reklam seçeneklerimiz aşağıdadır: 

1) Mailing Reklam: Mailing reklam, e-posta yoluyla ürününüzü, firmanızı, kurumunuzu vb.. kolay ve ucuz yoldan milyonlarca insana ulaştırmanızı sağlayan etkili bir reklam aracıdır. Kategorilere ayrılmış (sektörel, yaş, cinsiyet, eğitim, iller, eğilimler vs..) milyonlarca e-mail adresi ile hızlı ve etkin bir şekilde reklamlarınızı doğru hedef kitlesine ulaştırıyoruz. 

2) Web Reklam: Şirketimizin bünyesinde yer alan ve günde yaklaşık 50 bin tekil ziyaretçi potansiyeline sahip sitelerimizde uygun koşullarda, etkin bir şekilde firmanızın ve ürününüzün reklamını yapmanızı sağlayan hizmetimizdir. 

3) İnternet Danışmanlığı: Şirketinizin internet üzerinden tanıtımını hedef kitlenize en etkili şekilde ulaşturabilecek sitelere reklam vermek suretiyle oluşturulmuş hizmet paketidir. Bu paket yıllık anlaşma dahilinde firmanızın internet üzerinde yaşayabileceği her türlü problemin çözümü içinde geçerlidir. 
REKLAM ve REKLAMIN AMACI 

Hiç kuşkusuz, satış ve satışı geliştirmede reklamcılık doğrultusunda pazarlamacının yönelebileceği amaçlar çok çeşitlidir. Fakat yine de, bu amaçların başlıcaları aşağıdaki gibi dökülebilir. 

• Tüketicinin dikkatini öncelikle işletmenin varlığına çekmek. 
• Tüketicilerin işletmenin ürettiği mal ve / ya da hizmetleri bir kez denemesini sağlamak. 
• Ürünün satışını tüketici daha işletmeye ayak basmadan sağlamak. 
• Tüketici üzerinde güven duygusu yaratmak. 
• Gelişmeye ve artan rekabete ayak uydurulduğunu tüketiciye duyurmak. 
• İşletmenin içinde bulunduğu endüstri dalı kapsamında üretilen mal ve hizmetlere olan istemi çoğaltmak. 
• Tüketiciyi işletmeye çekmek (ya getirmek, ya getirtmek ya da gelmesini sağlamak.) 

Bu liste kuşkusuz daha da uzatılabilir. Fakat, gerçekte amaç ne olursa olsun, yiyecek - içecek işletmesinin tanıtma, propaganda ve / ya da reklam konusundaki kararını belirleyecek olan temel etmen doğrudan doğruya reklamcılık alanının içinde bulunduğu güncel koşullardır. 


Medya ve Reklam Araçları 

Terminolojik açıdan, yiyecek – içecek işletmesinin reklam amaçlı olarak düzenlenmiş olduğu iletiler ile bu iletilerin yöneldiği alıcıların buluştuğu alana “medya”; iletileri son alıcılara ulaştırmak için kullanılan “duyuru”, “broşür”, “afiş”, “pano”, “poster”, “tabela”, “klip” ve “film” vb. araçlara da “reklam aracı” adı verilmektedir. 

Bu durum medyayı aşağıdaki sılama içinde bölümlemek yanlış olmaz: 

• Yazılı Medya 
• Görüntülü Medya 
• Sesli Medya 

Genel bir değerlendirme ile reklamcılık etkinlikleri bir bütün olarak ele alındığında bunları aşağıdaki biçimde üç grup içinde incelemek daha doğru olacaktır. 

• Göze Yönelik Reklam Araçları Grubu 
• Kulağa Yönelik Reklam Araçları Grubu 
• Hem Göze Hem Kulağa Yönelik Reklam Araçları Grubu