Güncellendi
İşlem Başarılı !

Bizi tercih Ettiğiniz için Teşekkürler

AjansCode Sigorta

Sigorta

Günümüzde sigorta şirketleri için ürün ve hizmetlerin pazarlanmasında müşterilerle gittikçe daha fazla dijital iletişim kurmak önem kazanmaktadır. Bu çağ sigorta sektöründe dijital çağ olarak bahsedilmektedir. Yapılan araştırmalar sigorta sektörü için dijital dönemin başladığına dikkat çekmektedir. Çalışmanın amacı hayat dışı sigorta şirketlerinin dijital sigorta uygulamalarını araştırmaktır. Çalışmada Türkiye’de faaliyet gösteren 38 hayat dışı sigorta şirketinin internet siteleri incelenerek dijital sigorta uygulamasında hangi seviyede oldukları tespit edilmeye çalışılmıştır. Bazı sigorta şirketleri gelişmiş dijital sigorta uygulamaları sunarken, bazı şirketlerde dijital uygulamalar bulunmamaktadır.Mobil teknolojilerinin hızla benimsenmesi ile çevrimiçi kişiler arasında etkileşim sosyal faaliyetlerin önemli bir yönü haline gelmiştir. Dijital uygulamalar üzerinden gündelik yaşam ve pazarlama iletişimi ayrılmaz bir parça olmuşlardır. Son on yıl içinde bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yenilikler oldukça önemlidir. Bu yenilikler ile kategori ve küresel bir topluluk oluşturarak kullanıcıların metin ya da anlık mesajlaşma ve sosyal ağ siteleri aracılığı ile iletişim kurması sosyal medya olarak nitelendirilmektedir. Şirketler pazarlama iletişiminde müşterilerine ulaşabilmek için yenilikçi dijital uygulamaların avantajlarından yararlanmaktadır. Online dijital uygulamalar ile pazarlama stratejilerinde müşterilerin doğru tüketici tutumları geliştirilmeye çalışılmaktadır. Dijital uygulamalar şirketlerin müşterilerine reklam iletimi, bilgi verme, bilinç oluşturma ve ikna etme alanlarında önem kazanmaktadır.