Güncellendi
İşlem Başarılı !

Bizi tercih Ettiğiniz için Teşekkürler

AjansCode Turizm

Turizm

Pazarlamanın en önemli araçlarından olan reklam ve halkla ilişkiler faaliyetleri bir turizm işletmesinin geleceği için yapılmış yatırımlar olarak kabul edilir. Bu iki faaliyet toplumun gözünde işletme için imaj yaratmak, sürdürmek yada işletmenin sahip olabileceği olumsuz bir imaj sorunu çözmek amacı ile tasarlanır ve uygulanır. Başarılı bir reklam ve halkla ilişkiler kampanyası isabetli bir medya mesajı ile hedeflenen pazara ulaşarak satışları artırır ve bu sayede işletmenin gelirlerinin artırılmasına yardımcı olur.

REKLAM

Reklam faaliyetler, bir turizm işletmesinin yada işletmeler gurubunun ürettiği mal ve hizmetlerin eski müşterilerini korumak, mal ve hizmetlere yeni müşteriler çekebilmek, işletmenin pazardaki payını korumak yada artırmak için kolektif olarak kullanılan ticari tekniklerin tümü olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir tanıma göre ise, reklam, bir hizmetin satışa doğrudan yada dolaylı olarak katkıda bulunmayı amaçlayan topluma yönelik ilanlar ve bildirilerdir. Reklam konusundaki tanımlar kuşkusuz çoğaltılabilir ancak bütün tanımların ortak noktaları başlıca dört alanda buluşmaktadır. Bunlar;

-Reklam para karşılığı yapılır.
-Reklam kişisel satışa dayanmaz
-Reklam mesajında mallar, hizmetler yada fikirler yer alır
-Reklamı ticari kuruluşlar yürütür.

Bu ortak noktaların yanı sıra reklamın tüketici üzerinde etkili olabilmesi şu koşullara bağlıdır;

-Mal yada hizmetin varlığını duyurmak
-Pazarın belli bir bölümüne mesaj verebilmek
-Ürünün kullanımı konusunda bilgi verebilmek 
-Ürünü kullanma isteği yaratabilmek 
-Ürüne karşı tutum geliştirebilmek

REKLAMIN HEDEFLERİ

Pazarlama programındaki diğer elemanlar gibi reklam faaliyetlerinde de belirli hedefler olmalıdır. Bu hedefler işletmenin kendi Pazar pozisyonunu ortaya koyduktan sonra belirlenir. Çünkü uygulanacak olan reklam politikaları ve programları işletmenin Pazar pozisyonunu tüketiciye en iyi yansıtacak şekilde olmalıdır.
Bir turizm işletmesinin reklam faaliyetlerinin genel olarak temel amaçları yada hedefleri aşağıdaki başlıklar altında toplanabilir;
-Reklamın en önemli amacı, öncelikle firmanın önceden belirlenmiş bir kitle nezdinde ve belli bir zaman süresi içinde ulaşmak ve gerçekleştirmek istediği iletişim ve etkinleşim girişiminde bulunmaktır. Çünkü reklam, pazarlanacak mal ve hizmet ile hedef kişiler arasında iletişim sağlayan bir tekniktir.
-Firmanın ürettiği mal ve hizmetlerin eski ve fiili müşterilerini korumak 
-Tüketiciye ve satışlara aracı olan kurumlara güvence vermek 
-Ekonomik ve teknik koşullardaki değişme ve gelişmelere, gittikçe artan rekabete uyım sağlamak
-Turistik mal ve hizmetlerin, müşterilere daha kolay satışını sağlamak
-Bir turizm işletmesinin ürettiği mal ve hizmetleri potansiyel tüketicilere duyurmak, tanıtmak, mal ve hizmetlerin nitelikleri konusunda bilgi vermek, toplumun ilgisini sözkonusu mal ve hizmetler üzerine çekmek, ilgiyi devamlı kılarak potansiyel tüketiciyi ikna etmek ve o mal ve hizmeti satın almasını sağlayarak potansiyel tüketiciyi fiili tüketici durumuna getirmek

Reklamın bu temel hedefleri yanında daha detaylı birtakım özel hedefleri de vardır. Bunlar da sırasıyla aşağıdaki gibidir;
-Reklamın yöneltileceği hedef kitlenin tanımlanması 
-Hedef kitle içinde alınması istenen yanıtların yada tepkilerin belirlenmesi 
-Reklam hedeflerinin sayısal olarak belirlenmesi
-Reklam için ulaşılabilecek başarıların tahminlenmesi
-Tanıtım programının diğer unsurları ile ilgili olarak reklamın rolünün ve etkisinin belirlenmesi
-Halihazırda başarılabilecek olan hedeflerin onaylanması
-Zaman sınırlarının belirlenmesi

REKLAM AJANSLARI

Bir reklam faaliyeti üç elemanlardan oluşur;
-Reklamı yapanlar
-Reklam ajansları
-Reklam aracı sahipleri
Etkin bir reklam faaliyetinde bu üç gurup arasında, gerek programların hazırlanması, gerekse uygulanması açısından sıkı bir işbirliğinin olması gerekir. Bu işbirliği, objektiflik, taktim açıklığı, uygulamaların kontrolü, sonuçların incelenmesi gibi koşulları içerir.
Bize soracak olursanız en sağlıklı markalaşma profesyonel bir reklam ajansı ile iş birliğinizin sonucu sizi tatmin eder.