Güncellendi
İşlem Başarılı !

Bizi tercih Ettiğiniz için Teşekkürler

AjansCode Kurumsallaşmaya Adım Adım

Kurumsallaşmaya Adım Adım

Paylaş

Kurumsallaşmaya Adım Adım
Kurumsallaşmaya Adım Adım

Günümüzde belirli büyüklüğe erişmiş hemen her işletmede, kurumsallaşmanın bir zorunluluk olduğu kabul edilir. İyi güzel peki ama  kurumsallaşma nasıl sağlanacak, bunun metodları neler? İşte bu yazıda, kurumsallaşmayı inşa etmek için gerekli olan adımları en açık haliyle ortaya koymaya çalışacağım.

O halde başlayalım. 

Şu sorunun cevabını hiç düşündünüz mü: 
Neden insanlar iş ararken, kurumsal bir firmada çalışmak isterler?
Cevabı basit aslında:  Bu isteğin altında yatan en temel neden; güven ihtiyacıdır. 
Peki bir çalışan neden böyle bir ihtiyaç duyar? 
Cevap yine basit: Çünkü iş ilişkisi süreklilik gerektirir ve bu sürekliliğin devam etmesi de ancak çalışanın kendisini o kurumda, güvende hissetmesiyle mümkündür. Güven duygusu bir çalışan için en önemli mesleki konfordur.   
Demek ki kurumsallık ve güven kavramları arasında ciddi bir bağ var.
Bu durumda güven kavramını biraz irdelememiz gerekiyor. Bu kavramının pek çok ayağı var ve o ayakların her birinin yere sağlam basması gerekiyor. 
Peki nedir o ayaklar: 

*İşletmenin belli standartlar çerçevesinde iş yapıyor olması
Devletler ve anayasalar arasında nasıl bir ilişki varsa, şirket ve standartlar (ya da ilkeler) arasında da öyle bir ilişki vardır... Konjonktüre göre değişmez, vazgeçilmez…
*Çalışanların performansı, karar vericilerin kişisel takıntılarına, egolarına ve siyasi ön yargılara göre değil, yapılan işe göre değerlendiriliyor olması.
*Çalışanlar, ilerini iyi yaptıkları sürece, haklarını alabilecekleri ve şirkette yükselebilecekleri inancına sahip olması.
*Çalışanın görevine, ani ve kızgınlıkla alınmış kararlarla değil; bilimsel ölçeklerle, düşünülerek ve demlendirilerek alınmış kararlarla son veriliyor olması.
*Çalışma saatleri, tatil günleri, tazminat hakları, doğum izni ve benzeri haklardan bütün çalışanların eşit yararlanabiliyor olması.

Yukarıdaki maddeleri daha da uzatabiliriz. Netice olarak bütün bu saydıklarımız gösteriyor ki bir kurumun, söz konusu  güven duygusunu güçlü kılabilmeleri için bütün bu unsurları kombine ediyor olması gerekir. Çünkü o şirket  için ancak o zaman ‘ hakkaniyet ölçüleriyle yönetilen, kurumsal bir şirkettir’ diyebiliriz. 

KURUMSALLAŞMA BİR ŞİRKETE NE KAZANDIRIR?
Aslında bu yazının şu ana kadarki kısmında, kurumsallaşma kavramına çalışanların beklentileri ve ihtiyaçları açısından baktık. Peki kurumsallaşma bir şirkete için neyi ifade ediyor, kurumsallaşma neden önemli ve o şirkete somut olarak ne kazandırıyor? Bu soruların yanıtını, aşağıda yer alan, ‘kurumsallaşma için gerekli olan 6 adım’ bölümü içinde yer vermeye çalışacağım.


KURUMSALLAŞMA İÇİN GEREKLİ 6 ADIM


1-SİSTEM KURUN
Belli kural ve ilkelere göre şekillenmiş bir sistem yaratın. Bu sistem, akıllıca kurgulanmış departmanlar ve bunlar arasındaki ilişkiler üzerine kurulu olmalı. Bu departmanların çerçevesi ile birlikte yetkiler ve sorumluluklar da net biçimde çizilmiş olmalı.  Kurduğunuz bu sistemin mükemmel işlemesini sağlayın… Sistemi koruyun ama yeni gelişmelere göre güncellemeyi de etmeyi de ihmal etmeyin. Kurulan sisteme göre oluşturulmuş birimlerde profesyonel kişilerle çalışın. Yani kişiye göre iş değil! İşe göre kişi seçin. 

2-ÇALIŞANLARINIZA BAĞIMLI OLMAYIN
Çalışanlar ve onların kişisel yetenek ve becerileri elbette çok çok önemli. Ancak yukarıda sözü edilen sistemi kurduğunuz vakit ve her birimde çalışan kişinin bir yedeğini belirlemiş olursanız şirketinizin faaliyetlerini sürdürmek için, çalışanların kişisel yöntemlerine bağımlı kalmamış olursunuz. Bir başka deyişle; kurumda bütün işleyiş oturduğu için herhangi bir çalışanın kurumdan ayrılması durumunda dahi, şirkette her şey saat gibi işlemeye devam eder… Organizasyon çarkında herhangi bir aksama olmaz. Dolayısıyla şirket, bir anlamda kişilere bağımlı olmamış olur.

3-YOK OLMA TEHLİKESİNE KARŞI TEDBİR ALIN
Özellikle KOBİ’lerde çok görülen bir davranıştır. Çoğu zaman sadece var olan pazar paylarını korumaya çalışırlar… Tesadüfler ve akış, onları daha ileri bir noktaya gitmeye zorlamadığı sürece, büyüme konusunda çekingen davranırlar. Hayır, Pazar payınızı büyütmenin yollarını denemelisiniz. Bunun için inovasyona yatırım yapın. Ürün ve hizmetlerinizde kalite standartlarınızı yükseltmeye çalışın. Ürün ve hizmet çeşitliliğini arttırmaya giderek, kendinizi güncelleyin. Yani günün şartlarına uyum sağlayın. Pazarlamaya önem verin. Aksi halde zamanla çok geride kalır ve yok olabilirsiniz. 

4-ÇALIŞANLARI SÜRECE DAHİL EDİN
Şirketinizin hedeflerini ve misyonunu belirlemiş olmalısınız. Bu hedefleri gerçekleştirme sürecine çalışanları da dahil etmelisiniz. Çalışanların işini ve işyerini benimsemesi için mutlaka fikirlerini dinlemeli ve ortak hedefler belirleyerek takım ruhu yaratmalısınız. Ortak belirlenmiş gerçekçi hedefler, çalışanlarınızı da motive edecektir. Bu nedenle, üst yönetimden alt yönetime, çalışanlarınızın kurumsallaşma sürecine katılımcı biçimde dahil olmalarını sağlayın. 

5-POZİTİF BİR ŞİRKET KÜLTÜRÜ YARATIN
Kurumsallaşma, firmaya gelen telefonlara verilen cevaptan, web sayfasının aktif işleyişinden, şirket içi çalışanlarının birbirleriyle selamlaşmasından, aralarındaki iletişim biçiminden, müşteriler ve iş ortaklarıyla ilişkilere kadar, her şeyi belirler. Bütün bu tekrarlanan şeyler aslında sizin şirket kültürünüzü yansıtır. Bu kültürün, şirketinizle ilgili algıyı, pozitif yönde etkilemesi lazım. Bu kültür, sizin, her zaman ve her dönemde, kaliteli iş yapan, güvenilir bir kurum olduğunuzu göstermeli. 

6-AİLE ŞİRKETLERİNDE PROFESYONELLERİN ÖNÜNÜ AÇIN
Aile şirketlerinde kurumsallaşmaya karşı her zaman bir direnç vardır. Genellikle karar mekanizmalarında sadece aile üyelerinin yer alması konusunda bir meyil söz konusu olur. Ancak bu direncinizi kırma konusunda kendinize baskı yapmalısınız. Şirket içinde başarılı projelere imza atmış yetenekli isimleri, o şirkette terfi edip üst kademelere kadar çıkacaklarına inandırmanız lazım. Eğer o çalışanlar, sizin şirketinizde kendilerine bir gelecek görürlerse, hem daha verimli olurlar hem de iş anlamında yeni arayışlara girmezler. Böylece elinizdeki insan gücünü daha verimli ve rasyonel ölçeklerle değerlendirmiş olursunuz… Unutmayın, profesyonellere fırsat  vermek, karar sürecine dahil etmek, şirketinizi daha ileriye taşıyacaktır.