Güncellendi
İşlem Başarılı !

Bizi tercih Ettiğiniz için Teşekkürler

AjansCode Grafik Sanatlarının Modern Yaşamdaki Önemi

Grafik Sanatlarının Modern Yaşamdaki Önemi

Paylaş

Grafik Sanatlarının Modern Yaşamdaki Önemi
Grafik Sanatlarının Modern Yaşamdaki Önemi

Günümüzde grafik sanatını, gerek içerik ve verilmek istenen mesaj, gerek kullanılan biçim açısından baskı grafiği (serbest grafik) ve endüstriyel grafik (reklam grafiği) olarak ikili bir ayırıma tabi tutmak mümkündür.  Bu iki sanat dalı arasında benzerlikler olduğu gibi, farklılıklar da bulunmaktadır. Baskı grafiği ile endüstriyel grafik sanatı arasındaki ortak özellik, her iki sanat dalının da benzer bir ifade tarzını kullanmasıdır. Buna karşın aralarındaki en önemli fark ise, baskı grafiğinde grafik sanatçısının konu ve ifade şekli seçiminde ve gerekse, nesneye ilişkin öğeleri seçmede ve vereceği mesajı kullanmada müşteri istek ve arzularını da dikkate alma zorunda olmasıdır.

“Grafik sanatlar” kavramı, hem basılı sanat eserlerini (tahta baskı, taş baskı, tahta ve metal gravür), hem de bilgi iletimi sağlayan basılı eserleri (örneğin, basın ilanı, afiş, broşür gibi) tanımlamak amacıyla kullanılmaktadır. Günümüzde özellikle, liberal ekonomik sistemi benimsemiş, rekabet ve tüketime dayalı refah toplumlarında ürünlerin tanıtım görevi reklamalanında büyük ölçüde “endüstriyel grafik” sanatının çalışma alanına girmektedir. Gerçekten de günümüzde her an grafik ürünlerle karşı karşıya bulunmaktayız. Bu ürünler arasında, her gün karşı karşıya kaldığımız, amblemler, logolar, afişler, dergiler, kitap kapakları, gazete ilanları, broşürler, ambalajlar, basın ilanları, sayfa düzenlemeleri ve hatta trafik işaretleri, yani piktogramlar sayılabilir.